Ściganie naruszenia prawa autorskiego

Naruszenie prawa autorskiego jest coraz częściej ściganym w Polsce czynem przez organa ścigania. Często jest to związane z działalnością wyspecjalizowanych prawników. Kancelarie adwokackie i kancelarie radców prawnych reprezentują interesy poszczególnych twórców, jak i korporacji zagranicznych rozsyłając pisma zawierające wezwania do zapłaty. Kancelarie te składają w imieniu swoich klientów zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratur i żądają ścigania sprawców naruszenia praw autorskich. W praktyce najczęściej dotyczy to osób, które ściągają z internetu oprogramowanie, utwory muzyczne, filmy czy gry komputerowe przy użyciu aplikacji do wymiany plików lub stron www, które udostępniają tego rodzaju pliki bez konieczności wykupienia licencji. Ściganie tego rodzaju działań może się odbywać na wniosek pokrzywdzonego lub jego pełnomocnika – wówczas pokrzywdzeni powołują się na art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który pozwala ukarać osobę, która bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Odpowiedzialność jest zaostrzona do kary 3 lat pozbawienia wolności jeżeli sprawca dopuszcza się tego czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a nawet do kary 5 lat pozbawienia wolności jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa stałe źródło dochodu albo działalność przestępną. Przepis ten umożliwia także karanie osoby, która działała nieumyślnie.  Poza art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych możliwe jest także ściganie na wniosek lub z urzędu na podstawie art. 278 par. 2 kodeksu karnego, art. 293 par. 1 w związku z art. 291 par. 1 kodeksu karnego. W każdym z przypadków otrzymania pisma zawierającego wezwanie do zapłaty lub wezwania do stawienia się na komisariacie Policji lub w prokuraturze warto rozważyć skorzystać z usług adwokata, aby możliwie najpełniej zabezpieczyć swój interes w trakcie czynności procesowych.